افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد، مصرف برق را مدیریت کنیم ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
توانیر اعلام کرد:

افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد، مصرف برق را مدیریت کنیم

با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته، روند افزایشی موج گرما در هفته جاری ادامه خواهد داشت  و هریک درجه افزایش دمای هوا حدود ۱۳۵۰ مگاوات تا ۱۵۰۰ مگاوات را به مصرف برق کشور اضافه می‌کند که با این پیش بینی میزان مصرف برق کشور در هفته جاری به ۵۲ تا ۵۳ هزار مگاوات خواهد رساند که رقم بی سابقه‌ای است.