وزیر نفت و منابع معدنی سوریه وارد عسلویه شد ۰۱ مهر ۱۳۹۸

وزیر نفت و منابع معدنی سوریه وارد عسلویه شد

"علی سلیمان غانم" وزیر نفت و منابع معدنی سوریه در راس هیاتی بلند پایه از فعالان حوزه نفت و انرژی این کشور صبح روز دوشنبه وارد فرودگاه خلیج فارس عسلویه شد.