قیمت کنونی نفت قابل قبول است ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

قیمت کنونی نفت قابل قبول است

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد قیمت کنونی نفت قابل قبول است.