وزیر انرژی ترکیه: آنکارا پرداخت پول گاز روسیه به روبل را آغاز کرد ۱۸ آبان ۱۴۰۱

وزیر انرژی ترکیه: آنکارا پرداخت پول گاز روسیه به روبل را آغاز کرد

وزیر انرژی ترکیه گفت، ترکیه پرداخت بخشی از پول گاز طبیعی وارداتی از روسیه به روبل را آغاز کرده است.