نوسان بازار نفت را گردن اوپک پلاس نیندازید ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
وزیر انرژی امارات

نوسان بازار نفت را گردن اوپک پلاس نیندازید

وزیر انرژی امارات متحده عربی با اشاره به تحریمهای غرب علیه روسیه، گفت: نوسان بازار نفت به عواملی خارج از کنترل گروه تولیدکنندگان اوپک پلاس مرتبط است.