بهره‌وری پایین ساختمان‌های کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی| برچسب انرژی ساختمان‌ ضرورت است ۰۲ مهر ۱۴۰۱

بهره‌وری پایین ساختمان‌های کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی| برچسب انرژی ساختمان‌ ضرورت است

دبیرانجمن صرفه‌جویی انرژی با اشاره به بهره‌وری پایین ساختمان‌های اداری و مسکونی در بهینه‌سازی مصرف انرژی، گفت: برچسب انرژی ساختمان اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و اطلاعات مربوط به انتشار آلاینده ساختمان را نشان می‌دهد و وجود آن ضرورت است.