خبر بد گازپروم به مشتریان گاز روسیه ۲۸ تیر ۱۴۰۱

خبر بد گازپروم به مشتریان گاز روسیه

شرکت گازپروم روسیه به مشتریانش در اروپا اعلام کرد به دلیل شرایط غیرعادی، نمی‌تواند تامین گاز را ضمانت کند.