برنامه روسیه برای تصاحب ۲۵ درصد بازار جهانی زغال سنگ ۱۵ تیر ۱۴۰۱

برنامه روسیه برای تصاحب ۲۵ درصد بازار جهانی زغال سنگ

یکی از مقامات ارشد وزارت انرژی روسیه اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ سهم خود از بازار جهانی زغال سنگ را از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد افزایش دهد.