صادرات برق ایران به ترکیه در آینده‌ای نزدیک ۰۱ مهر ۱۴۰۱
وزیر نیرو در آنکارا مطرح کرد:

صادرات برق ایران به ترکیه در آینده‌ای نزدیک

وزیر نیرو گفت: با سرمایه گذاری طرف ترک، در شهر وان این کشور، به زودی امکان فروش برق ایران به ترکیه فراهم می شود.

ترکیه اکتشاف گاز در دریای سیاه را آغاز کرد ۰۱ مرداد ۱۳۹۹

ترکیه اکتشاف گاز در دریای سیاه را آغاز کرد

وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد که کشتی حفاری به نام فاتح این کشور روند اکتشاف برای منابع گاز در دریای سیاه را آغاز کرده است.