وزارت آب جز افزایش ساختار سودی ندارد ۳۰ تیر ۱۴۰۱

وزارت آب جز افزایش ساختار سودی ندارد

یک نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت آب به جز افزایش ساختار هیچ سودی ندارد، گفت: شورای عالی انرژی باید تشکیل جلسه دهند تا همه وزارتخانه‌ها پای کار بیایند، اینکه وزاتخانه‌ای شکل بگیرد و دستورالعمل بدهد و هیچ وزارتخانه‌ای هم عمل نکند، مشکلی را حل نمی‌کند.