شرایط متفاوت در گاز رسانی به تهران ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

شرایط متفاوت در گاز رسانی به تهران

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: گازرسانی به استان تهران شرایط متفاوتی دارد و توجه ویژه‌ای می‌طلبد.