بورس انرژی میزبان عرضه نفتای سبک پالایشگاه آبادان شد ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

بورس انرژی میزبان عرضه نفتای سبک پالایشگاه آبادان شد

رینگ داخلی بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه نفتای سبک پالایش نفت آبادان خواهد بود.