کووید ۱۹ دومین قربانی بزرگ خود از بازار نفت را گرفت ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

کووید ۱۹ دومین قربانی بزرگ خود از بازار نفت را گرفت

غول حفاری دایاموند آفشور با درخواست حمایت در برابر ورشکستگی، دومین قربانی بزرگ سقوط بازار نفت پس از شرکت وایتینگ پترولیوم در آمریکا شد.