سقوط نفت، کابوس یا سناریو نانوشته آمریکا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

سقوط نفت، کابوس یا سناریو نانوشته آمریکا

این روزها اخبار مربوط به سقوط قیمت نفت که در طول تاریخ عرضه این ماده حیاتی دنیای صنعت اگر نگوییم بی سابقه اما کم سابقه بوده، زیاد شنیده می شود. این اخبار گرچه برای برخی کشورهای وابسته به نفت فاجعه آمیز است، اما به نظر می رسد برای برخی کشورها نیز خالی از لطف نیست.