شبکه‌سازی برای حل چالش جهانی آب ضروری است ۱۶ آذر ۱۳۹۸

شبکه‌سازی برای حل چالش جهانی آب ضروری است

رییس مرکز منطقه‌ای یونسکو در تهران موضوع آب را یک چالش جهانی دانست و گفت: باید با همکاری و شبکه‌سازی آن را حل کرد.