افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که بررسی گزارش ۵ ماه کشور نشان می‌دهد دولت هم‌زمان با تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت پیش توانسته در ایجاد درآمدهای پایدار به‌خوبی عمل کند؛ موضوعی که در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود.