تصویب 380 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به 17 روستای شهرستان کاشمر ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

تصویب 380 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به 17 روستای شهرستان کاشمر

مدیر امور آب و فاضلاب کاشمر از تصویب 380 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی پایدار به یک مجتمع این شهرستان با 17 روستا خبر داد.