مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان برکنار شد/ 12 دلیل برکناری آقای مدیرعامل ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان برکنار شد/ 12 دلیل برکناری آقای مدیرعامل

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برکناری مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان به دلیل فساد مالی خبر داد.