واکنش آژانس اتمی به طرح مجلس ایران/سخنان ضدایرانی گروسی ۱۰ آذر ۱۳۹۹

واکنش آژانس اتمی به طرح مجلس ایران/سخنان ضدایرانی گروسی

گروسی: کاهش در همکاری‌هایی که ما با ایران انجام می‌دهیم، محدودسازی یا مانع‌تراشی در آنها سودی نصیب هیچ‌کس و اول از همه خود ایران نخواهد کرد. این همکاری‌ها برای اینکه آنها به دنیا اطمینان خاطر دهند انحرافی در برنامه هسته‌ای‌شان به سمت ابعاد نظامی وجود ندارد، ضروری هستند.