کیفیت مطلوب هوای تهران در امروز شنبه ۳۱ خرداد ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

کیفیت مطلوب هوای تهران در امروز شنبه ۳۱ خرداد

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش غلظت آلاینده ازن به عنوان آلاینده ثانویه در روز‌های گرم به توضیح آلاینده تشعشعی در آسمان تهران پرداخت.