برنت ۸۶ دلار و ۵۰ سنت شد ۲۸ دی ۱۴۰۱

برنت ۸۶ دلار و ۵۰ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۸ سنت معادل ۰.۶۸ درصد افزایش به ۸۶ دلار و ۵۰ سنت رسید.