چشم‌انداز تمدید معافیت‌های آمریکا در خصوص مشتریان نفت ایران ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

چشم‌انداز تمدید معافیت‌های آمریکا در خصوص مشتریان نفت ایران

با تغییر شرایط نسبت به زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران در نوامبر گذشته آغاز شد، ابهامات پیرامون معافیت آمریکا به خریداران نفت ایران دوباره به دغدغه بازار تبدیل شده است.