اصرار آمریکا برای ادامه سیاست نفتی ناکام علیه ایران ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

اصرار آمریکا برای ادامه سیاست نفتی ناکام علیه ایران

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد آمریکا همچنان هدف خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را دنبال می‌کند.