واحد ۶ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به مدار تولید بازگشت ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

واحد ۶ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به مدار تولید بازگشت

واحد 6 گازی نیروگاه شیروان پس از اتمام عملیات‌ فنی و مهندسی و تست‌های راه‌اندازی به شبکه برق سراسری متصل شد.