آغاز اورهال سالیانه واحد سوم نیروگاه سد کرخه ۰۱ آذر ۱۴۰۱

آغاز اورهال سالیانه واحد سوم نیروگاه سد کرخه

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه از آغاز تعمیرات سالیانه واحد سوم این نیروگاه خبر داد.