بهره برداری از بزرگترین پروژه هیدروژن سبز در چین ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

بهره برداری از بزرگترین پروژه هیدروژن سبز در چین

بزرگترین پروژه هیدروژن سبز جهان با 150 مگاوات الکترولیزر در چین به بهره برداری رسید.