بلومبرگ کاهش شدید قیمت هیدروژن سبز را پیش بینی کرد ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

بلومبرگ کاهش شدید قیمت هیدروژن سبز را پیش بینی کرد

اگرچه امروزه هیدروژن آبی ارزان تر از هیدروژن سبز است، اما وضعیت تا سال 2030 تغییر می کند.