پیشرفت ۶۲ درصدی پروژه هیدرات گازی در پژوهشگاه نفت ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

پیشرفت ۶۲ درصدی پروژه هیدرات گازی در پژوهشگاه نفت

مسئول پروژه طرح هیدرات گازی که در پژوهشگاه صنعت نفت در حال اجرا است، از پیشرفت ۶۲ درصدی این طرح خبر داد.