حمله گروه هکری انانیموس به غول نفتی روسیه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

حمله گروه هکری انانیموس به غول نفتی روسیه

غول انرژی روس‌نفت روسیه هدف یک حمله سایبری بزرگ قرار گرفت.