مقابله با خشکسالی استان هرمزگان با اجراي شش طرح پدافند غيرعامل ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

مقابله با خشکسالی استان هرمزگان با اجراي شش طرح پدافند غيرعامل

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي هرمزگان از اجراي شش طرح پدافند غيرعامل از طرح‌هاي پيشنهادي خشكسالي استان با اعتباري بالغ بر یک‌هزار و 895 ميليارد ريال خبر داد.