عدم پرداخت حق‌آبه داخلی و خارجی هورالعظیم را می‌سوزاند ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

عدم پرداخت حق‌آبه داخلی و خارجی هورالعظیم را می‌سوزاند

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به آتش‌سوزی هورالعظیم گفت: عدم تأمین حق‌آبه داخلی از طرف ما و خارجی از طرف عراق علت آتش‌سوزی‌های متمادی در هورالعظیم است.