وضعیت نابه‌سامان چاه‌های ذغال در قم ۱۰ تیر ۱۳۹۹

وضعیت نابه‌سامان چاه‌های ذغال در قم

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم وضعیت فعالیت چاه‌های ذغال و تولیدکنندگان ذغال را موردتوجه قرار داد و گفت: نابسامانی و پراکندگی این فعالیت‌ها برای استان آزاردهنده بوده و باید شهرک تخصصی ذغال در قم احداث شود.