مردم همچنان از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

مردم همچنان از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: باتوجه‌به گسترش بارندگی‌ها، شهروندان از اتراق و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.