جزئیات توافقات ایران و نزوئلا؛ صادرات ۱۰۰ هزار خودرو از ایران در مدت ۵ سال ۲۴ آبان ۱۴۰۱

جزئیات توافقات ایران و نزوئلا؛ صادرات ۱۰۰ هزار خودرو از ایران در مدت ۵ سال

ایران و ونزوئلا در جریان اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی به توافقاتی دست یافتند که از آن جمله صادرات ۱۰۰ هزار خودرو از ایران به ونزوئلا در مدت پنج سال است.