پانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان برگزار می‌شود ۱۳ آذر ۱۴۰۱

پانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان برگزار می‌شود

پانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به ریاست وزیر نیرو و وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان طی دو روز آینده در تهران برگزار می‌شود.