خواص هلوی خوب + عکس ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
میوه پرانرژی برای سلامت و زیبایی؛

خواص هلوی خوب + عکس

حاوی سدیم نیست، اما به طور خاص غنی از پتاسیم است. همچنین 10 میلی گرم کلسیم، 30 میلی گرم پتاسیم، 16 میلی گرم منیزیم، 0/3 میلی گرم روی و 0/4 میلی گرم آهن است.