هلدینگ خلیج فارس در مسیر تبدیل به حیاط خلوت سیاسی ۰۷ آبان ۱۴۰۱

هلدینگ خلیج فارس در مسیر تبدیل به حیاط خلوت سیاسی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خصولتی‌سازی هلدینگ خلیج فارس، این شرکت پتروشیمی به حیاط خلوت جریانات سیاسی تبدیل شده و نظارت‌پذیری بر اقدامات آن از بین می‌رود.