راهکار پایان خاموشی‌ها چیست؟ ۲۱ تیر ۱۴۰۱

راهکار پایان خاموشی‌ها چیست؟

یک عضو سندیکای صنعت برق گفت: بخش خصوصی بخش عمده بار تولید برق در کشور را به دوش می‌کشد و امروز آماری که صنعت برق منتشر کرده نشان می‌دهد تقریبا ۹۲ درصد انرژی مورد نیاز کشور را نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌کنند، در این ۹۲ درصد ۶۰ درصد سهم بخش خصوصی است، لذا باید برای توسعه نیروگاه حرارتی به سراغ بخش خصوصی برویم و در حال حاضر راهی به غیر از این نداریم.