تکمیل و تحویل واحد ۳ گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی| تزریق ۱۳ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری ۲۴ آبان ۱۴۰۱

تکمیل و تحویل واحد ۳ گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی| تزریق ۱۳ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری

مدیرعامل شرکت پایندان وابسته به هلدینگ انرژی بنیاد مستضعفان از تحویل پیش از موعد و زمان‌بندی واحد (تِرِین) ۳ گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی به شرکت بهره‌بردار خبر داد و گفت: با تحویل این واحد، حدود ۱۳ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق می‌شود.