اینترنت نسل پنجم موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود ۰۵ دی ۱۳۹۹

اینترنت نسل پنجم موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود

این در حالی است که ارایه دهندگان شبکه تلفن معتقدند که این گزارش جنبه های مثبت خاصی را نادیده گرفته است که باعث می شود فناوری ۵G بسیار کارآمدتر از نسل های قبلی باشد.