تاثیر تغییرات آب و هوایی بر دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب

سازمان ملل متحد هشدار داد: تغییرات آب و هوایی، دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب را تهدید می‌کند.