انتظارات ایرانی ها از گروسی چیست ؟ ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

انتظارات ایرانی ها از گروسی چیست ؟

توپ در زمین آژانس است چراکه سفر گروسی به تهران و گفت‌وگوی او با مقامات عالی ایران، فرصتی دوباره به آژانس برای بازیابی نقش خود به عنوان یک نهاد بین‌المللی بوده و زمینه‌ساز دستیابی به راهکارهای مشترک برای ایفای نقش نظارتی این سازمان با رویکردی غیرسیاسی و فنی است.

اهداف احتمالی سفر رییس آژانس اتمی به ایران ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

اهداف احتمالی سفر رییس آژانس اتمی به ایران

در‌حال‌حاضر دو مکان مورد نظر آژانس است که مختصات جغرافیایی‌اش را داده است که یکی بین شهرضا و آباده و یکی هم نزدیک تهران است. در این دو مورد صحبت از این بوده که باید حتما پایان کار باشد؛ یعنی به این شرط که دیگر بعد از این نگویند حالا باز جای دیگر را به همین شکل بررسی کنیم

آخرین و جدیدترین پیشرفت های اتمی ایران ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
سخنگوی سازمان انرژی اتمی

آخرین و جدیدترین پیشرفت های اتمی ایران

بحث فردو بود که آن را فعال کردیم و اقداماتی از این قبیل، همین طور در ارتباط با راکتور اراک که اعلام کردیم تعهد باز طراحی دیگر لزوما برای ما تعهد محسوب نمی شود اگر چه ترجیح می دهیم که یک راکتور بازطراحی شده داشته باشیم که در همین زمینه داریم کار می کنیم

حادثه انفجار نیروگاه نطنز تروریستی بود ۰۳ شهریور ۱۳۹۹

حادثه انفجار نیروگاه نطنز تروریستی بود

دو مکانی که آژانس خواستار دسترسی به آن‌هاست در شهرضای اصفهان و اطراف تهران است. فراهم آوردن امکان دسترسی برای آژانس مشروط به آن است که سوالات یک بار برای همیشه تمام شود.