قرارداد افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز با ایرانی‌ها امضا می‌شود ۱۷ آبان ۱۴۰۱
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد

قرارداد افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز با ایرانی‌ها امضا می‌شود

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با اشاره به وجود ۶۰۰ تا ۷۰۰ چاه کم‌بازده در صنعت نفت کشور گفت: به‌زودی قرارداد افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز با شرکت‌های داخلی امضا می‌شود.