آیا سد درودزن در فارس، آبی برای مصارف کشاورزی دارد؟ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

آیا سد درودزن در فارس، آبی برای مصارف کشاورزی دارد؟

این روزها مباحثی درباره حقابه کشاورزی از سد درودزن در استان فارس مطرح شده و اینکه آیا این سد، امسال آبی برای رها کردن دارد یا خیر؛ البته پاسخ مسئولان با استناد به وضعیت منابع این سد، منفی بوده است.