قرارداد همکاری بین شرکت پارس زیگورات و هایپر استار امضا شد ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

قرارداد همکاری بین شرکت پارس زیگورات و هایپر استار امضا شد

قرارداد همکاری بین مدیران شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات و شرکت هایپر مارکت های ماف پارس در تهران امضا شد.