استقبال 20 هزارنفری از صدور کارت هواداری پرسپولیس بانک گردشگری ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

استقبال 20 هزارنفری از صدور کارت هواداری پرسپولیس بانک گردشگری

رئیس اداره بازاریابی و عملیات بانکداری نوین بانک گردشگری اعلام کرد: تاکنون حدود 20 هزار نفر از مردم از دریافت کارت هواداری پرسپولیس این بانک استقبال کرده اند.