شاخص‌های زیست محیطی در فازهای 20 و 21 شرایط مناسبی ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

شاخص‌های زیست محیطی در فازهای 20 و 21 شرایط مناسبی

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: فازهای 20 و 21 مجتمع گاز پارس جنوبی از لحاظ زیست‌محیطی سطح مطلوبی دارند و همه واحدهای این فازها با در نظر گرفتن شرایط ایمنی و حفظ محیط زیست فعال هستند