۱۰ دی ۱۴۰۱

تقویت شبکه آب شهر نیشابور با 700 میلیارد ریال اعتبار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور از انعقاد چند قرار داد اجرای پروژه‌های تقویت زیرساخت بخش آب این شهر به ارزش 700 میلیارد ریال خبر داد.

استخرهای غیر مجاز و آب فروشی در نیشابور ۲۲ تیر ۱۳۹۹

استخرهای غیر مجاز و آب فروشی در نیشابور

مدیر امور منابع آب نیشابور گفت: برخی افراد با تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی و احداث استخرهای بدون مجوز اقدام به آب فروشی می‌کنند.