کشف ۲۳ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

کشف ۲۳ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق

از سال ۹۸ تاکنون دریادلان نیروی دریایی سپاه ۲۳ فروند کشتی حمل سوخت قاچاق را شناسایی و توقیف کردند که این شناورها حامل بیش از ۲۳ میلیون لیتر گازوئیل بودند.