با نخستین بحران انرژی جهانی واقعی روبرو هستیم ۰۳ آبان ۱۴۰۱
مدیر آژانس بین‌المللی انرژی:

با نخستین بحران انرژی جهانی واقعی روبرو هستیم

مدیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد محدود شدن عرضه بازارهای گاز طبیعی مایع (LNG) و کاهش عرضه تولیدکنندگان بزرگ نفت، دنیا را در میانه نخستین بحران انرژی جهانی واقعی قرار داده است.

سقوط ذخایر آب سدهای اسپانیا به پایین‌ترین رکورد ۲۷ ساله ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

سقوط ذخایر آب سدهای اسپانیا به پایین‌ترین رکورد ۲۷ ساله

سدهای برق آبی اسپانیا تابستان را در حالی پشت سر می گذارند که ذخایر آبی آنها به پایین‌ترین میزان سه دهه گذشته رسیده و با تشدید بحران انرژی، هزینه‌های برق را افزایش بیشتری می‌دهد.